دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از وب سایت همیار دانشجو
کاملترین و بروزترین سایت در این زمینه

کلمات کلیدی

دانلود نمونه سوال تاریخ یونان وروم

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۲

سوال استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی تضمینی

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۱ پیام نور

پیک چهارم دبستان 95 با جواب

سوالات آشنایی با هنر فلزکاری

نمونه سوال آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب

هنر و تمدن اسلامی ۲

دانلود رایگان نمونه سوال هنر و تمدن پیام نور

سوالات رگرسیون ۲ با پاسخ

مدیریت مالی و حسابداری پروژه با جواب

زیست شناسی جانوری ۲ و آزمایشگاه با جواب

نمونه سوال زبان تخصصی (زیست شناسی گیاهی) با پاسخنامه

نمونه سوال آمار مقدماتی پیام نور با پاسخنامه

زمین شناسی زیرسطحی با پاسخنامه

سوالات زلزله شناسی با پاسخ

دانلود سوالات محاسبات آماری با کامپیوتر با پاسخ

سوالات زمین شناسی نفت رایگان

دانلود سوال کارگاه مقاله نویسی پیام نور

دانلود نمونه سوال متون نظم غنایی

سوال متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی پیام نور

متون نظم ۳ قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق پیام نور

دانلود نمونه سوال آبهای زیرزمینی با جواب

دانلود سوالات زمین شناسی مهندسی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین ساخت با پاسخ پیام نور

دانلود سوالات ژئوفیزیک با پاسخنامه جدید

دانلود نمونه سوال زمین شناسی اقتصادی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین شناسی ایران با پاسخ

نمونه سوال فتوژئولوژی با پاسخ

نمونه سوال مدارهای الکتریکی ۲ با پاسخ

  • ۰
  • ۰

دانلود سوالات رشته تاریخ پیام نور :: درس به درس

سوالات متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی پیام نور

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱، متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی

کد درس : ۱۲۲۰۲۴۴_۱۲۲۰۴۱۷_۱۲۲۹۰۱۷

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ – تاریخ ایران اسلامی ، تاریخ

سوالات متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی

==================================================

سوالات جغرافیای تاریخی اسلام ۱

عنوان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱ ، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر

کد درس : ۱۲۲۹۰۶۲-۱۲۲۰۲۷۷

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ

سوالات جغرافیای تاریخی اسلام ۱

==================================================


سوالات تاریخ هنرهای اسلامی ۱

عنوان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱ ، تاریخ هنر و معماری اسلامی

کد درس : ۱۲۲۰۲۴۷-۱۲۲۹۰۵۲

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ

سوالات تاریخ هنرهای اسلامی ۱

==================================================


سوالات اصول علم سیاست

عنوان درس : اصول علم سیاست ، بنیادهای علم سیاست ، مبانی علم سیاست

کد درس : ۱۲۲۲۰۸۸-۱۲۲۲۰۰۴-۱۲۲۲۳۰۲-۱۷۱۲۱۳۸

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ، علوم اجتماعی ( مدد کاری اجتماعی) ، تاریخ ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی و تعاون رفاه) ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ، مدیریت رسانه

سوالات اصول علم سیاست

==================================================


سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران

عنوان درس : مبانی تعاون

کد درس : ۱۲۲۲۰۲۴_۱۲۲۲۰۷۲_۱۲۲۲۲۰۵_۱۲۲۹۰۶۱

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ، تاریخ ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی و تعاون رفاه) ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، تاریخ ، تاریخ – تاریخ ایران اسلامی

سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران

==================================================


سوالات تاریخ تمدنهای مشرق زمین

عنوان درس : تاریخ تمدنهای مشرق زمین

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تمدنهای مشرق زمین

==================================================


سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

عنوان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

==================================================


سوالات تاریخ ایران از ایلامیها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

عنوان درس : تاریخ ایران از ایلامیها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ ایران از ایلامیها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

==================================================


سوالات قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

==================================================


سوالات قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

==================================================


سوالات تاریخ یونان وروم

عنوان درس : تاریخ یونان وروم

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۸

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ یونان وروم

==================================================


سوالات تاریخ ایران در دوره ساسانیان

عنوان درس : تاریخ ایران در دوره ساسانیان

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۲

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ ایران در دوره ساسانیان

==================================================

سوالات تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری

عنوان درس : تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۳

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری

==================================================


 


سوالات تاریخ بیزانس

عنوان درس : تاریخ بیزانس

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۹

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ بیزانس

==================================================

 سوالات تاریخ اروپا در قرون وسطی

عنوان درس : تاریخ اروپا در قرون وسطی

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۰

رشته تحصیلی : تاریخ

 سوالات تاریخ اروپا در قرون وسطی

==================================================


سوالات روش تحقیق در تاریخ

عنوان درس : روش تحقیق در تاریخ

کد درس : ۱۲۲۹۰۶۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات روش تحقیق در تاریخ

==================================================

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سلجوقیان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سلجوقیان

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۱

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سلجوقیان

==================================================


سوالات تاریخ تشیع ( ۱) (از آغاز تا قرن پنجم هجری)

عنوان درس : تاریخ تشیع ( ۱) (از آغاز تا قرن پنجم هجری)

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۲

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تشیع ( ۱) (از آغاز تا قرن پنجم هجری)

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۳

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

==================================================


سوالات کلیات و مبانی علم تاریخ

عنوان درس : کلیات و مبانی علم تاریخ

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۶

رشته تحصیلی : تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ایران اسلامی

سوالات کلیات و مبانی علم تاریخ

==================================================


سوالات کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

عنوان درس : کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

==================================================


سوالات تاریخ تشیع (۲)

عنوان درس : تاریخ تشیع (۲)

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تشیع (۲)

==================================================


سوالات تاریخ اروپا در قرون جدید

عنوان درس : تاریخ اروپا در قرون جدید

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۸

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ اروپا در قرون جدید

==================================================


سوالات تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

عنوان درس : تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۰

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۱

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال۲۲۷ تا سال سقوط بغداد

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال۲۲۷ تا سال سقوط بغداد

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال۲۲۷ تا سال سقوط بغداد

==================================================


سوالات تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

عنوان درس : تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۲

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

==================================================


سوالات گاهشماری و تقویم

عنوان درس : گاهشماری و تقویم

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۰

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات گاهشماری و تقویم

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۳

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

==================================================


سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

عنوان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

==================================================


سوالات تاریخ عثمانی و خاورمیانه

عنوان درس : تاریخ عثمانی و خاورمیانه

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ عثمانی و خاورمیانه

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۸

رشته تحصیلی : تاریخ

==================================================


سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۹

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

==================================================


سوالات تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

عنوان درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۹_۱۲۲۹۱۴۸_۱۲۲۹۱۶۵

رشته تحصیلی : تاریخ ، تاریخ تشیع ، تاریخ – تاریخ اسلام

سوالات تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

==================================================


سوالات فلسفه تاریخ

عنوان درس : فلسفه تاریخ

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۰

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات فلسفه تاریخ

==================================================

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان

عنوان درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۱

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان

==================================================

سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۳

رشته تحصیلی : تاریخ


سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

==================================================


سوالات انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

عنوان درس : انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

==================================================


سوالات تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

عنوان درس : تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

==================================================


سوالات تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

عنوان درس : تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

==================================================


سوالات تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار آن

عنوان درس : تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار آن

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار آن


  • ۹۴/۰۵/۳۱
  • rahim moradi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی