دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از وب سایت همیار دانشجو
کاملترین و بروزترین سایت در این زمینه

کلمات کلیدی

دانلود نمونه سوال تاریخ یونان وروم

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۲

سوال استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی تضمینی

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۱ پیام نور

پیک چهارم دبستان 95 با جواب

سوالات آشنایی با هنر فلزکاری

نمونه سوال آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب

هنر و تمدن اسلامی ۲

دانلود رایگان نمونه سوال هنر و تمدن پیام نور

سوالات رگرسیون ۲ با پاسخ

مدیریت مالی و حسابداری پروژه با جواب

زیست شناسی جانوری ۲ و آزمایشگاه با جواب

نمونه سوال زبان تخصصی (زیست شناسی گیاهی) با پاسخنامه

نمونه سوال آمار مقدماتی پیام نور با پاسخنامه

زمین شناسی زیرسطحی با پاسخنامه

سوالات زلزله شناسی با پاسخ

دانلود سوالات محاسبات آماری با کامپیوتر با پاسخ

سوالات زمین شناسی نفت رایگان

دانلود سوال کارگاه مقاله نویسی پیام نور

دانلود نمونه سوال متون نظم غنایی

سوال متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی پیام نور

متون نظم ۳ قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق پیام نور

دانلود نمونه سوال آبهای زیرزمینی با جواب

دانلود سوالات زمین شناسی مهندسی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین ساخت با پاسخ پیام نور

دانلود سوالات ژئوفیزیک با پاسخنامه جدید

دانلود نمونه سوال زمین شناسی اقتصادی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین شناسی ایران با پاسخ

نمونه سوال فتوژئولوژی با پاسخ

نمونه سوال مدارهای الکتریکی ۲ با پاسخ

۱۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

کلیه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور :: بروزترین

سوالات فارسی عمومی پیام نور - علوم انسانی

نمونه سوالات درس فارسی عمومی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات فارسی عمومی پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات زبان خارجه پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس زبان خارجه با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات زبان خارجه پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن کریم با جواب که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات اندیشه اسلامی ۱ پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس اندیشه اسلامی ۱  با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات اندیشه اسلامی ۱ پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات اندیشه اسلامی ۲ پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس اندیشه اسلامی ۲ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات اندیشه اسلامی ۲ پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات آشنایی با دفاع مقدس پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس آشنایی با دفاع مقدس با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات آشنایی با دفاع مقدس پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات تربیت بدنی پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس تربیت بدنی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات تربیت بدنی پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات آیین زندگی پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس آیین زندگی با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات آیین زندگی پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات اخلاق اسلامی پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس اخلاق اسلامی با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات اخلاق اسلامی پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات فلسفه اخلاق پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس فلسفه اخلاق با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات فلسفه اخلاق پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات حفظ جزء سی قرآن کریم پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس حفظ جزء سی قرآن کریم با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات حفظ جزء سی قرآن کریم پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جواب که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات دانش خانواده و جمعیت پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس دانش خانواده و جمعیت با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات دانش خانواده و جمعیت پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات تربیت بدنی ۲ ، ورزش ۱ ، ورزش ویژه پیام نور - علوم انسانی و علوم پایه

سوالات درس تربیت بدنی ۲ ، ورزش ۱ ، ورزش ویژه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات تربیت بدنی ۲ ، ورزش ۱ ، ورزش ویژه

=========================================

سوالات اندیشه های سیاسی امام خمینی پیام نور - علوم انسانی

سوالات درس اندیشه های سیاسی امام خمینی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات اندیشه های سیاسی امام خمینی پیام نور - علوم انسانی

=========================================

سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی پیام نور - علوم پایه

سوالات درس آیین زندگی اخلاق کاربردی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات آشنایی با دفاع مقدس پیام نور - علوم پایه

سوالات درس آشنایی با دفاع مقدس با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات آشنایی با دفاع مقدس پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات زبان خارجه پیام نور - علوم پایه

سوالات درس زبان خارجه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات زبان خارجه پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات فارسی پیام نور - علوم پایه

سوالات درس فارسی عمومی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات فارسی پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات تربیت بدنی پیام نور - علوم پایه

سوالات درس تربیت بدنی علوم پایه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات تربیت بدنی پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور - علوم پایه

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران علوم پایه با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات اندیشه اسلامی ۲ پیام نور - علوم پایه

سوالات درس اندیشه اسلامی ۲ علوم پایه با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات اندیشه اسلامی ۲ پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات دانش خانواده و جمعیت پیام نور - علوم پایه

سوالات درس دانش خانواده و جمعیت علوم پایه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات دانش خانواده و جمعیت پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات اندیشه اسلامی ۱ پیام نور - علوم پایه

سوالات درس اندیشه اسلامی ۱ علوم پایه با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات اندیشه اسلامی ۱ پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور - علوم پایه

سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه علوم پایه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پیام نور - علوم پایه

سوالات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علوم پایه با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن پیام نور - علوم پایه

سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن علوم پایه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی پیام نور - علوم پایه

سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی پیام نور - علوم پایه

سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی علوم پایه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات جمعیت و تنظیم خانواده پیام نور - علوم پایه

سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده علوم پایه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات جمعیت و تنظیم خانواده پیام نور - علوم پایه

=========================================

سوالات فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) پیام نور - علوم پایه

سوالات درس فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) پیام نور - علوم پایه


 • rahim moradi
 • ۰
 • ۰

دانلود سوالات رشته تاریخ پیام نور :: درس به درس

سوالات متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی پیام نور

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱، متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی

کد درس : ۱۲۲۰۲۴۴_۱۲۲۰۴۱۷_۱۲۲۹۰۱۷

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ – تاریخ ایران اسلامی ، تاریخ

سوالات متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی

==================================================

سوالات جغرافیای تاریخی اسلام ۱

عنوان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱ ، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر

کد درس : ۱۲۲۹۰۶۲-۱۲۲۰۲۷۷

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ

سوالات جغرافیای تاریخی اسلام ۱

==================================================


سوالات تاریخ هنرهای اسلامی ۱

عنوان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱ ، تاریخ هنر و معماری اسلامی

کد درس : ۱۲۲۰۲۴۷-۱۲۲۹۰۵۲

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ

سوالات تاریخ هنرهای اسلامی ۱

==================================================


سوالات اصول علم سیاست

عنوان درس : اصول علم سیاست ، بنیادهای علم سیاست ، مبانی علم سیاست

کد درس : ۱۲۲۲۰۸۸-۱۲۲۲۰۰۴-۱۲۲۲۳۰۲-۱۷۱۲۱۳۸

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ، علوم اجتماعی ( مدد کاری اجتماعی) ، تاریخ ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی و تعاون رفاه) ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ، مدیریت رسانه

سوالات اصول علم سیاست

==================================================


سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران

عنوان درس : مبانی تعاون

کد درس : ۱۲۲۲۰۲۴_۱۲۲۲۰۷۲_۱۲۲۲۲۰۵_۱۲۲۹۰۶۱

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ، تاریخ ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی و تعاون رفاه) ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، تاریخ ، تاریخ – تاریخ ایران اسلامی

سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران

==================================================


سوالات تاریخ تمدنهای مشرق زمین

عنوان درس : تاریخ تمدنهای مشرق زمین

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تمدنهای مشرق زمین

==================================================


سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

عنوان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

==================================================


سوالات تاریخ ایران از ایلامیها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

عنوان درس : تاریخ ایران از ایلامیها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ ایران از ایلامیها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

==================================================


سوالات قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

==================================================


سوالات قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

==================================================


سوالات تاریخ یونان وروم

عنوان درس : تاریخ یونان وروم

کد درس : ۱۲۲۹۰۱۸

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ یونان وروم

==================================================


سوالات تاریخ ایران در دوره ساسانیان

عنوان درس : تاریخ ایران در دوره ساسانیان

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۲

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ ایران در دوره ساسانیان

==================================================

سوالات تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری

عنوان درس : تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۳

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری

==================================================


 


سوالات تاریخ بیزانس

عنوان درس : تاریخ بیزانس

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۹

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ بیزانس

==================================================

 سوالات تاریخ اروپا در قرون وسطی

عنوان درس : تاریخ اروپا در قرون وسطی

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۰

رشته تحصیلی : تاریخ

 سوالات تاریخ اروپا در قرون وسطی

==================================================


سوالات روش تحقیق در تاریخ

عنوان درس : روش تحقیق در تاریخ

کد درس : ۱۲۲۹۰۶۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات روش تحقیق در تاریخ

==================================================

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سلجوقیان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سلجوقیان

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۱

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سلجوقیان

==================================================


سوالات تاریخ تشیع ( ۱) (از آغاز تا قرن پنجم هجری)

عنوان درس : تاریخ تشیع ( ۱) (از آغاز تا قرن پنجم هجری)

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۲

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تشیع ( ۱) (از آغاز تا قرن پنجم هجری)

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۳

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

==================================================


سوالات کلیات و مبانی علم تاریخ

عنوان درس : کلیات و مبانی علم تاریخ

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۶

رشته تحصیلی : تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ایران اسلامی

سوالات کلیات و مبانی علم تاریخ

==================================================


سوالات کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

عنوان درس : کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

==================================================


سوالات تاریخ تشیع (۲)

عنوان درس : تاریخ تشیع (۲)

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تشیع (۲)

==================================================


سوالات تاریخ اروپا در قرون جدید

عنوان درس : تاریخ اروپا در قرون جدید

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۸

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ اروپا در قرون جدید

==================================================


سوالات تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

عنوان درس : تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۰

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۱

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال۲۲۷ تا سال سقوط بغداد

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال۲۲۷ تا سال سقوط بغداد

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال۲۲۷ تا سال سقوط بغداد

==================================================


سوالات تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

عنوان درس : تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۲

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

==================================================


سوالات گاهشماری و تقویم

عنوان درس : گاهشماری و تقویم

کد درس : ۱۲۲۹۰۲۰

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات گاهشماری و تقویم

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۳

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

==================================================


سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

عنوان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

==================================================


سوالات تاریخ عثمانی و خاورمیانه

عنوان درس : تاریخ عثمانی و خاورمیانه

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ عثمانی و خاورمیانه

==================================================


سوالات تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۸

رشته تحصیلی : تاریخ

==================================================


سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

عنوان درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

کد درس : ۱۲۲۹۰۳۹

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

==================================================


سوالات تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

عنوان درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۴۹_۱۲۲۹۱۴۸_۱۲۲۹۱۶۵

رشته تحصیلی : تاریخ ، تاریخ تشیع ، تاریخ – تاریخ اسلام

سوالات تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

==================================================


سوالات فلسفه تاریخ

عنوان درس : فلسفه تاریخ

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۰

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات فلسفه تاریخ

==================================================

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان

عنوان درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۱

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان

==================================================

سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

عنوان درس : تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۳

رشته تحصیلی : تاریخ


سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

==================================================


سوالات انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

عنوان درس : انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۴

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

==================================================


سوالات تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

عنوان درس : تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۵

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

==================================================


سوالات تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

عنوان درس : تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۶

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

==================================================


سوالات تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار آن

عنوان درس : تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار آن

کد درس : ۱۲۲۹۰۵۷

رشته تحصیلی : تاریخ

سوالات تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار آن


 • rahim moradi
 • ۰
 • ۰

دانلود رایگان سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور ::درس به درس

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق

کلیه نمونه سوالات درس مقدمه علم حقوق به همراه پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۱

کلیه نمونه سوالات درس حقوق جزای عمومی ۱ به همراه پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق اساسی ۱

کلیه نمونه سوالات درس حقوق اساسی ۱ به همراه پاسخنامه  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات مالیه عمومی

نمونه سوالات درس مالیه عمومی رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات اصول فقه ۱

کلیه نمونه سوالات درس اصول فقه ۱ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات مبانی علم اقتصاد

نمونه سوالات درس مبانی علم اقتصاد رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات عربی رشته حقوق

نمونه سوالات درس عربی رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۱

کلیه نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق اساسی ۲

کلیه نمونه سوالات درس حقوق اساسی ۲ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۲

نمونه سوالات درس حقوق جزای عمومی ۲ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۲

نمونه سوالات درس حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت رشته حقوق و حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق اداری ۱

نمونه سوالات درس حقوق اداری ۱ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱

نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱ رشته حقوق و حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات متون فقه ۱

کلیه نمونه سوالات درس متون فقه ۱ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی

نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات اصول فقه ۲

نمونه سوالات درس  اصول فقه ۲ با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۳

نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها  با جواب تستی و تشریحی که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

سوالات حقوق بین الملل عمومی ۲

نمونه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته حقوق و حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق اداری ۲

نمونه سوالات درس حقوق اداری ۲ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات متون فقه ۲

نمونه سوالات درس متون فقه ۲ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات آیات الحکام

کلیه نمونه سوالات درس آیات الحکام رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق جزای بین الملل ایران

نمونه سوالات درس حقوق جزای بین الملل ایران رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق تجارت ۱

کلیه سوالات درس حقوق تجارت ۱ اشخاص رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۳

کلیه نمونه سوالات درس حقوق جزای عمومی ۳ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

سوالات آیین دادرسی مدنی ۱

نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی ۱ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات قواعد فقه ۱

نمونه سوالات درس قواعد فقه ۱ رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۴

کلیه سوالات درس حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی ۱ با جواب که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین المللی

کلیه نمونه سوالات درس حقوق سازمانهای بین المللی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات متون فقه ۳

نمونه سوالات درس متون فقه ۳ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق ثبت

کلیه نمونه سوالات درس حقوق ثبت رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق کار

نمونه سوالات درس حقوق کار با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات رویه قضایی

نمونه سوالات درس رویه قضایی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق تجارت ۲

کلیه نمونه سوالات درس حقوق تجارت ۲ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات متون حقوقی ۱

نمونه سوالات درس متون حقوقی ۱ به زبان خارجه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات بزهکاری اطفال ۱

نمونه سوالات درس بزهکاری اطفال ۱ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات کیفر شناسی

نمونه سوالات درس کیفر شناسی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۵

نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۵ خانواده با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۲

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی ۲ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۲

نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی ۲ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات متون فقه ۴

نمونه سوالات درس متون فقه ۴ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق تجارت ۳

نمونه سوالات درس حقوق تجارت ۳ با پاسخنامه رشته حقوق و حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری ۱

نمونه سوالات درس آیین دادرسی کیفری ۱ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات متون حقوقی ۲

نمونه سوالات درس متون حقوقی ۲ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۶

نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۶ با پاسخنامه رشته حقوق و حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۳

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی ۳ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۳

نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی ۳ با پاسخنامه رشته حقوق و حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق تجارت ۴

نمونه سوالات درس حقوق تجارت ۴ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری ۲

نمونه سوالات درس آیین دادرسی کیفری ۲ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات ادله اثبات دعوی

نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات جرم شناسی

نمونه سوالات درس جرم شناسی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق بشر در اسلام

نمونه سوالات درس حقوق بشر در اسلام با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۱

نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی ۱ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۲

نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی ۲ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۷

نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۷ رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات قواعد فقه ۲

نمونه سوالات درس قواعد فقه ۲ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق بیمه

نمونه سوالات درس حقوق بیمه با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق مدنی ۸

نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۸ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات پزشکی قانونی

نمونه سوالات درس پزشکی قانونی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================

نمونه سوالات حقوق تطبیقی

نمونه سوالات درس حقوق تطبیقی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

دریافت فایل سوالات

==================================================


 • rahim moradi
 • ۰
 • ۰

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور + رشته حسابداری

نمونه سوالات اصول حسابداری ۱

نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۱ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نیمسال تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نیمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نیمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات نیمسال تابستان۹۱
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نیمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال تابستان۹۰
سوالات نیمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نیمسال تابستان۸۹ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۷-۸۶
سوالات نیمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۵-۸۴ با جواب

نمونه سوالات اصول حسابداری 1

---------------------------

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۳

نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۳ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳
سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نیمسال تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نیمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نیمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نیمسال تابستان۹۱ با جواب
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰
سوالات نیمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال تابستان۹۰
سوالات نیمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نیمسال تابستان۸۹ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷
سوالات نیمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نیمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۶-۸۵
سوالات نیمسال دوم ۸۵-۸۴ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۵-۸۴ با جواب

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۳

---------------------------

نمونه سوالات حسابداری میانه ۲

نمونه سوالات درس حسابداری میانه ۲  با پاسخنامه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نیمسال تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نیمسال تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نیمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نیمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات نیمسال تابستان۹۱
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نیمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال تابستان۹۰
سوالات نیمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نیمسال تابستان۸۹ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۷-۸۶
سوالات نیمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نیمسال دوم ۸۵-۸۴ با جواب
سوالات نیمسال اول ۸۵-۸۴ با جواب

نمونه سوالات حسابداری میانه ۲

---------------------------

سوالات درس تئوری حسابداری ۱ ارشد

نمونه سوالات درس تئوری حسابداری ۱ کارشناسی ارشد با پاسخنامه، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات تابستان ۹۰
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷


سوالات درس تئوری حسابداری ۱ ارشد

---------------------------

سوالات درس حسابداری دولتی پیشرفته ارشد

نمونه سوالات درس حسابداری دولتی پیشرفته کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات تابستان ۹۳
نمونه سوالات تابستان ۹۰
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷


سوالات درس حسابداری دولتی پیشرفته ارشد

---------------------------

سوالات درس حسابداری مدیریت ارشد

نمونه سوالات درس حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۰
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷


سوالات درس حسابداری مدیریت ارشد

---------------------------

سوالات درس تئوری حسابداری ۲ ارشد

نمونه سوالات درس تئوری حسابداری ۲ کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-87

سوالات درس تئوری حسابداری ۲ ارشد

---------------------------

سوالات درس تصمیم گیری درمسائل مالی ارشد

نمونه سوالات درس تصمیم گیری درمسائل مالی کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷


سوالات درس تصمیم گیری درمسائل مالی ارشد

---------------------------

سوالات درس تحلیل آماری ارشد

نمونه سوالات درس تحلیل آماری کارشناسی ارشد  ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳

سوالات درس تحلیل آماری ارشد

---------------------------

سوالات درس حسابرسی پیشرفته ارشد

نمونه سوالات درس حسابرسی پیشرفته کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷

سوالات درس حسابرسی پیشرفته ارشد

---------------------------

سوالات درس مسائل جاری در حسابداری ارشد

نمونه سوالات درس مسائل جاری در حسابداری کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰

سوالات درس مسائل جاری در حسابداری ارشد

---------------------------

سوالات درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری ارشد

نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷

سوالات درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری ارشد

---------------------------

سوالات درس بررسی موارد خاص در حسابداری ارشد

نمونه سوالات درس بررسی موارد خاص در حسابداری کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹

سوالات درس بررسی موارد خاص در حسابداری ارشد

---------------------------

سوالات درس روشهای تحقیق و گزارش نویسی ارشد

نمونه سوالات درس روشهای تحقیق و گزارش نویسی کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات تابستان ۹۳
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷

سوالات درس روشهای تحقیق و گزارش نویسی ارشد

---------------------------

سوالات درس اقتصاد مدیریت ارشد

نمونه سوالات دروس اقتصاد مدیریت و مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات تابستان ۹۱
نمونه سوالات تابستان ۹۰
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷


سوالات درس اقتصاد مدیریت ارشد

---------------------------

سوالات درس سیستم های حسابداری ارشد

نمونه سوالات درس سیستم های حسابداری کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹

سوالات درس سیستم های حسابداری ارشد

---------------------------

سوالات درس پژوهش عملیاتی پیشرفته ارشد

نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی پیشرفته کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰

سوالات درس پژوهش عملیاتی پیشرفته ارشد

---------------------------

سوالات درس مهندسی مالی ارشد

نمونه سوالات درس مهندسی مالی کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹

سوالات درس مهندسی مالی ارشد

---------------------------

سوالات درس مهندسی مالی (آموزش محور) ارشد

نمونه سوالات درس مهندسی مالی (آموزش محور) کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴-۹۳

سوالات درس مهندسی مالی (آموزش محور) ارشد


 • rahim moradi
 • ۰
 • ۰

نمونه سوالات درس مهارتهای عمومی مدیریت کارشناسی ارشد

دانلود سوالات مهارتهای عمومی مدیریت

نمونه سوالات درس مهارتهای عمومی مدیریت کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷

نمونه سوالات درس مهارتهای عمومی مدیریت کارشناسی ارشد • ۰
 • ۰

نمونه سوالات درس مدیریت طرحهای توسعه ارشد

نمونه سوال مدیریت طرحهای توسعه

نمونه سوالات درس مدیریت طرحهای توسعه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷

نمونه سوالات درس مدیریت طرحهای توسعه ارشد


 • ۰
 • ۰

وب سایت ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش سال 94

مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394 لغایت روز 21 مرداد ماه 1394 می باشد

ویرایش اطلاعات ثبت نام : برای ویرایش اطلاعات از بخش مربوطه که در منوی سمت راست می باشد اقدام نمایید.

توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و بازکردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید.

توجه ویژه : در صورتی که در مراحل ثبت نام در سیستم به مشکلی برخورد کردید، تمامی پنجره های مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نمایید.

توجه ویژه : ثبت نام شما زمانی تکمیل گردیده که در مراحل ثبت نام از سیستم شماره پرونده 6 رقمی  و کد پیگیری ثبت نام 15 رقمی دریافت نمایید.

توجه ویژه : در صورتی که شماره پرونده یا کدپیگیری ثبت نام را فراموش کردید، صرفا از طریق سامانه پاسخگویی جدید و پس از "عضویت در سایت/ورود به سیستم" از بخش درخواست جدید، آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1394 را انتخاب کنید و با انتخاب درخواست "دریافت شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام" و ارائه سریال ثبت نام، بلافاصله شماره پرونده و کد پیگیری را دریافت خواهید کرد

توجه ویژه : جهت طرح سوال می توانید با شماره 02182283206 و 02182283211 تماس گرفته ویا از طریق سیستم پاسخگویی اقدام نمایید. ساعت پاسخ گویی تلفنی از ساعت 8:00 صبح الی 16:00 بجز ایام تعطیل

توصیه‌های مهم به داوطلبان گرامی

1- داوطلبان باید اطلاعیه راهنمای ثبت نام را بطور کامل مطالعه کرده باشند

2- داوطلبان لازم است در درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه‌ای، ارسال عکس و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، بدیهی است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

3- در پایان ثبت‌نام اینترنتی تأیید صحت اطلاعات ارسالی به عهده شخص داوطلب می‌باشد، لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

4- برای جلوگیری از مشکلات بعدی حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت‌نامی را به دقت بررسی نمایند.

5- داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و پس از مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداری نمایند.

6- داوطلبان لازم است اطلاعات کارت اعتباری، شماره پرونده و کد پیگیری خود را تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

7- توصیه می‌شود داوطلب فرایند ثبت‌نام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد پیگیری دریافتی از سایت را، نزد سایرین افشا نکند.

وب سایت ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش سال 94

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش 94


 • rahim moradi
 • ۰
 • ۰

شرایط عمومی استخدام آموزش وپرورش در سال 94

شرایط عمومی استخدام :
- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
- حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم 25، لیسانس 30، فوق لیسانس و بالاتر 35 سال.
- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند. برابر ضوابط آموزش و پرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار می گیرد.
- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.
- نداشتن ممنوعیت از خدمات دولتی به موجب آراء مراجع قضائی و یا ذیصلاح.
تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و محاسبه سن داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد.

سوالات آزمون آموزش وپرورش کلیک کنید


موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) جانبازان، آزادگان - فرزندان و همسر شهدا - فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر- فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل : پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.
ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.
د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای اجرایی از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال و حقوق از اعتبارات دولتی دریافت داشته اند ، به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.
هـ ) سوابق خدمت مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند. لازم به ذکر است محاسبه سنوات خدمت در صورت پذیرفته شدن در آزمون، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

شرایط عمومی استخدام آموزش وپرورش در سال 94


شرایط اختصاصی:
- دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی مربوط براساس جدول فهرست مشاغل.
- برخورداری و حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی براساس طرح طبقه بندی معلمان.
- الزام به رعایت کلیه شرایط اختصاصی جداول رشته های تحصیلی مجاز.


مراحل ثبت نام :
- تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی در زمان ثبت‌نام (از روز پنجشنبه مورخ 94/5/15 لغایت روز چهارشنبه 94/5/21).
- فایل عکس اسکن شده.
- داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:
- عکس 4×3 که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ )
- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
- اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300×200 پیکسل و حداکثر 400×300 باشد.
- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.
- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
- حتی الامکان، عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره 1: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و...) قابل قبول نمی باشد. ضروری است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند.
تبصره 2 : عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره 3 : در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.


سوالات آزمون آموزش وپرورش کلیک کنید


3-پرداخت وجه ثبت نام :
- متقاضیان واجد شرایط باید از روز پنجشنبه مورخ 94/5/15 لغایت روز چهارشنبه 94/5/21 به سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org  مراجعه و پس از پرداخت وجه ثبت‌نامی به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت‌های بانکی متصل به شبکه ی شتاب، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.
- لازم به توضیح است مدت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی گردد و متقاضیان باید درمهلت تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
- متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.
- به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
- هزینه انجام مراحل مصاحبه تخصصی بر عهده معرفی شدگان برای مرحله مصاحبه خواهد بود.


4-مدارک ثبت نام
- داوطلب در زمان ثبت نام باید دارای مدارک ذیل باشد:
- آخرین مدرک تحصیلی مندرج در آگهی.
- کارت ملی.
- شناسنامه .
- کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران).
- مدارک دال بر ایثارگری (برای داوطلبان ایثارگر).
- مدارک دال بر معلولیت برای داوطلبان معلول (ارائه گواهی معلولیت ازسازمان بهزیستی).
- مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریک از مواردی که در اطلاعیه ثبت‌نامی در تاریخ 15/5/94 درج خواهد شد) بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی.
تذکر مهم : با توجه به اینکه اصل مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی و قبل از انجام مصاحبه از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت بررسی خواهد شد؛ لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در فرم ثبت  نام باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون (آزمون کتبی، مصاحبه و...)، اعلام نتایج اولیه و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.


گروهها و رشته‌های شغلی:
رشته‌های شغلی در این آزمون به سه گروه تقسیم می‌شوند که داوطلبان با توجه به رشته‌ و مقطع تحصیلی خود می‌توانند متقاضی یکی از این رشته‌های شغلی شوند:   
گروه اول: بخش استادکار که مربوط به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش می‌باشد و دارندگان مدرک کاردانی می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی خود متقاضی این رشته‌های شغلی شوند.
گروه دوم: بخش هنرآموز که مربوط به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش می‌باشد و دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی خود متقاضی این رشته‌های شغلی شوند.
گروه سوم: بخش عمومی که مربوط به مدارس ابتدایی و متوسطه نظری می‌باشد و دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی خود متقاضی این رشته‌های شغلی شوند.


زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
آزمون در روز جمعه مورخ 94/6/27 باتوجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، براساس شهرستان محل اقامت فعلی می باشد که داوطلب آن را در تقاضانامه ثبت‌نامی درج خواهد نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون، بر روی کارت شرکت در آزمون، درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ 94/6/24 برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تائید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نمی‌باشد.
*به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد.


مواد آزمون عبارتند از:                                سوالات آزمون آموزش وپرورش کلیک کنید


الف – مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
- فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه ICDL)
- ریاضی و آمار مقدماتی
- زبان و ادبیات فارسی
- معارف اسلامی
- زبان انگلیسی عمومی
- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
- هوش و توانمندی های ذهنی
- آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.


ب : مواد آزمون تخصصی:
مواد آزمون تخصصی مطابق جدول مواد آزمون تخصصی استخدامی خواهد بود. (اطلاعات مربوط به مواد آزمون تخصصی در اطلاعیه اصلی همزمان با شروع ثبت‌نام در تاریخ 15/5/94 بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت).


                                        سوالات آزمون آموزش وپرورش کلیک کنید


امتیازات و سهمیه های قانونی:
جذب نیرو بر اساس بوم گزینی صورت خواهد پذیرفت (دامنه پذیرش بر اساس جداول مربوط که در اطلاعیه مورخ 94/5/15 درج می‌گردد، خواهد بود). جزئیات مربوط به امتیازات و سهمیه‌های قانونی در اطلاعیه مورخ 94/5/15 اعلام می‌گردد.

 تذکرات مهم :
- از کلیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی، تعهد مبنی بر 10 سال خدمت، در محل جغرافیایی مورد تقاضا اخذ می‌گردد.
- به مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت که درآزمون جامع دارندگان مدرک معادل سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و حدنصاب لازم را کسب کرده‌اند و گواهی مبنی برامکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی درصورت پذیرفته شدن درآزمون، حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه، بایستی به تائید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
- مدرک تحصیلی که داوطلب، براساس آن استخدام گردیده است آخرین مدرک وی تلقی و مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده قبل از تاریخ آگهی استخدام، پس از جذب به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد.
- داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام صرفاً مدارک مربوط به مقطع و رشته تحصیلی مندرج در آگهی استخدام را ارائه نمایند. به مدارک و مقاطع تحصیلی بالاتر اخذ شده قبل از آگهی استخدامی پس از جذب به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- عدم حضور داوطلب در هر یک از مراحل آزمون (کتبی، مصاحبه،گزینش و...) انصراف محسوب و هیچگونه حق استخدامی، برای داوطلب ایجاد نخواهد نمود.
- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان مصاحبه و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.
- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون و مصاحبه پس از طی مراحل گزینش، معاینات پزشکی و .... صورت می پذیرد و اسامی پذیرفته شدگان پس از تائید مراجع ذیصلاح از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
- کلیه پذیرفته  شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت‌های تعلیم و تربیت در دانشگاه فرهنگیان، بدون دریافت حقوق و مزایا می باشند و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور  می  باشد. ضمناً تأمین بخشی از هزینه دوره مذکور با اعلام قبلی دانشگاه فرهنگیان به عهده پذیرفته شدگان خواهد بود.
لازم به تاکید است کلیه اطلاعات مربوط به شرایط و ضوابط پذیرش، عناوین و کدهای رشته‌های شغلی، رشته‌های تحصیلی و مقاطع مورد پذیرش در رشته‌ها، شهرهای پذیرنده و دامنه پذیرش در این شهرها و مواد آزمون تخصصی در اطلاعیه اصلی و تکمیلی همزمان با شروع ثبت‌نام در تاریخ 94/5/15 بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

 • rahim moradi
 • ۰
 • ۰

دانلود سوالات عمومی بیمه ایران سال ۹۴

سوالات بیمه ایران با پاسخنامه
وب سایت همیار دانشجو جهت آمادگی شما عزیزان  سوالات عمومی نمایندگی بیمه ایران را آماده نمونده است این بسته سوالات شامل سوالات عمومی جهت دریافت نمایندگی بیمه ایران می باشد تمامی سوالات به صورت تستی و دارای پاسخنامه می باشد.
 سوالات عمومی بیمه ایران
شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از ۱۴۰۰ سوال مهم :
۸۷ سوال فناوری اطلاعات + پاسخنامه
۲۶۴ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه
۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال ریاضیات عمومی + پاسخ تشریحی
۵۰ سوال آمار مقدماتی + پاسخنامه
 
جزوه آشنایی با سیستم اصول و کلیات بیمه ایران

دانلود سوالات عمومی بیمه ایران سال ۹۴

 • rahim moradi
 • ۰
 • ۰

آموزش زبان انگلیسی با کدینگ

آموزش لغات ۵۰۴ به روش کدینگ

شیوه های یادگیری لغات 504 به روش کدینگ

آموزش حرفه ای لغات ۵۰۴ به روش کدینگ – جزوه آموزشی کد گذاری کتاب ۵۰۴ روشی بسیار جدید و آسان برای یادگیری لغات ۵۰۴ در مدت کمتر از یک ماه.

روش تصویر سازی یا کدگذاری لغات اخیرا به عنوان یکی از شیوه های نوین برای به خاطر سپردن بهتر لغات در زمان کمتر و با صرف وقت کمتری مطرح شده است که امکان ماندگاری بیشتر لغات در ذهن مخاطب را نیز فرجزوه آموزشی کد گذاری کتاب ۵۰۴ روشی بسیار جدید و آسان برای یادگیری لغات ۵۰۴ در مدت کمتر از یک ماه … روش تصویر سازی یا کدگذاری لغات اخیرا به عنوان یکی از شیوه های نوین برای به خاطر سپردن بهتر لغات در زمان کمتر و با صرف وقت کمتری مطرح شده است که امکان ماندگاری بیشتر لغات در ذهن مخاطب را نیز فراهم می کند. 

تصویر سازی یا کدگذاری لغات چیست؟
روش تصویر سازی یا کدگذاری لغات اخیرا به عنوان یکی از شیوه های نوین برای به خاطر سپردن بهتر لغات در زمان کمتر و با صرف وقت کمتری مطرح شده است که امکان ماندگاری بیشتر لغات در ذهن مخاطب را نیز فراهم می آورد. و امروزه همایش هایی هم در جای جای ایران در این خصوص برگزار می شود. این روش تصویر سازی برای یادگیری لغات می باشد که به نظر من عنوان ::سر نخ سازی:: مفهوم بهتر و قابل درک تری به این روش خواهد داد. این روش به این صورت می باشد که شما سعی می کنید با توجه به دانش قبلی خودتان برای لغتی که در تلاش برای درک یا حفظ معنی آن هستید یک تصویر یا سرنخ بسازید. دفعه بعد با روبرو شدن با آن لغت سرنخ سریعا در ذهن شما تداعی شده و معنی لغت را به یاد خواهید آورد. البته به شرط اینکه این سرنخ و تصویر سازی به شیوه درستی انجام شده باشد.

 

دانلود کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

 

دانلود جزوه کد بندی و تصویر سازی واژگان ضروری تافل

 با استفاده از این روش٬ لغات به راحتی در حافظه بلند مدت شما تثبیت خواهند شد و دیگر مشکلات فراموشی لغات رو نخواهید داشت. با این جزوه لغات اسنشال ورد برای تافل را در زمان کمتر از یک هفته بطور کامل یاد بگیرید. تصویر سازی یا کدگذاری لغات چیست؟ روش تصویر سازی یا کدگذاری لغات اخیرا به عنوان یکی از شیوه های نوین برای به خاطر سپردن بهتر لغات در زمان کمتر و با صرف وقت کمتری مطرح شده است که امکان ماندگاری بیشتر لغات در ذهن مخاطب را نیز فراهم می آورد. و امروزه همایش هایی هم در جای جای ایران در این خصوص برگزار می شود. این روش تصویر سازی برای یادگیری لغات می باشد که به نظر من عنوان ::سر نخ سازی:: مفهوم بهتر و قابل درک تری به این روش خواهد داد. این روش به این صورت می باشد که شما سعی می کنید با توجه به دانش قبلی خودتان برای لغتی که در تلاش برای درک یا حفظ معنی آن هستید یک تصویر یا سرنخ بسازید. دفعه بعد با روبرو شدن با آن لغت سرنخ سریعا در ذهن شما تداعی شده و معنی لغت را به یاد خواهید آورد. البته به شرط اینکه این سرنخ و تصویر سازی به شیوه درستی انجام شده باشد.

دانلود کتاب کدبندی ۱۱۰۰ واژه ی بارونز

 

جزوه کدبندی 1100 واژه ی بارونز

دانلود کتاب کدبندی ۱۱۰۰ واژه ی بارونز – کتاب ۱۱۰۰ لغت بارونز مهمترین کتاب برای کنکورهای ارشد/دکترا و آزمونهای مختلف میباشد این مجموعه طوری طراحی شده است که در کمترین مدت (یک هفته) بیشترین بازدهی را برای دانشجویان داشته باشد دوستان توجه کنید که این کتاب به گونه ای کدبندی شده است که لغات بیشترین شباهت تلفظی و معنایی را به واژه ی کدبندی شده

برای یادگیری بسیاری از لغات انگلیسی می توان از تداعی استفاده کرد، به این صورت که بین کلمه ای که می خواهیم یاد بگیریم و دانسته های قبلی خود در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی رابطه ایجاد می کنیم. ما با شکستن کلمه سعی می کنیم قسمتی آشنا در آن کلمه پیدا کنیم که ما را به معنی آن برساند، گاهی برعکس چیزی به کلمه اضافه می کنیم تا کلمه ای آشنا به دست آید، گاهی مثالی جالب یا خنده دار برای کلمه پیدا می کنیم، گاهی تاریخچۀ به وجود آمدن کلمه به ما کمک می کند، گاهی از زبان مادری خود ، خواه فارسی باشد یا ترکی یا لری یا کردی یا عربی  استفاده می کنیم،  گاهی با کلمه بازی می کنیم ، گاهی به صدای کلمه، ریتم یا موسیقی آن توجه می کنیم، و گاهی الگوهای  جذابی در بین کلمات پیدا می کنیم تا آن کلمه یا کلمات در ذهن ما بمانند. نتیجۀ کار شگفت انگیز است. لغاتی که ما به این شکل و با روش تداعی یاد  می گیریم شاید دیگر هرگز از یادمان نروند!

نمونه ای از لغات کدبندی شده:

qualify: کد: (جنس های با quality(با کیفیت) شایسته خرید هستند) = < معنی لغت: شایسته، با لیاقت >

captive: کد: (کاپیتان کشتی توسط دزدان دریایی اسیر شد) = <معنی لغت: اسیر،گرفتار>

numerous: کد: (تعداد نامه رسان های شهر تهران زیاد است) = <معنی لغت: زیاد،متعدد >

linger: کد: (کنگر خورد و لنگر انداخت) = < معنی لغت:این پا و ان پا کردن >

obvious: کد: (اب زلال و شفاف است) = < معنی لغت: واضح-شفاف>

crafty: کد: (کرفس بخور تا مکار و حیله گر شی) = < معنی لغت: مکار >

persuade: کد: (پرسپولیس ترغیب شد که امسال قهرمان لیگ شه!) = < معنی لغت: ترغیب شدن، متقاعد شدن >

 

دانلود کتاب کدبندی و تصویرسازی کاپلان ۵۰۰

کتاب کدبندی کاپلان 500

این روزها شکل یادگیری لغات زبان دوم کلی تغیر کرده و شیوه های جدید یادگیری الکترونیکی ، فلش کارتها، ابزار ارتباطی جدید و … روش های آماده و متنوع تری را برای یادگیری علاقمندان فراهم نموده است این جزوه حاوی ۵۰۰ واژه معروف کاپلان به همراه مترادف و معانی فارسی واژه ها می باشد که برای دوستداران زبان و به ویژه علاقه مندان آزمون های مختلف زبان تهیه شده است.

دانلود کتاب GRE با شیوه لغات جادویی

آموزش کدگذاری لغات GREX

کتابی که در حال حاضر توسط تیم تالیف سایت همیار دانشجو تدوین شده است، تمامی این لغات را به روش (لغات جادویی) کدگذاری کرده و کار را برای شما بسیار اسان کرده است. شما فقط با خواندن کدها و رمز های لغات می توانید انها را به آسانی و برای همیشه به خاطر بسپارید. این روش علاوه بر یادگیری موثر باعث علاقه مندی شما به زبان انگلیسی می شود و حتی می تواند یک تفریح خوب و مفید باشد! باور ندارید؟ امتحان کنید.

آموزش انگلیسی با کتاب GREX

نمونه ای از لغات کدبندی شده:

numerous: کد: (تعداد نامه رسان های شهر تهران زیاد است) = <معنی لغت: زیاد،متعدد >

qualify: کد: (جنس های با quality(با کیفیت) شایسته خرید هستند) = < معنی لغت: شایسته، با لیاقت >

captive: کد: (کاپیتان کشتی توسط دزدان دریایی اسیر شد) = <معنی لغت: اسیر،گرفتار>

linger: کد: (کنگر خورد و لنگر انداخت) = < معنی لغت:این پا و ان پا کردن >

obvious: کد: (اب زلال و شفاف است) = < معنی لغت: واضح-شفاف>

crafty: کد: (کرفس بخور تا مکار و حیله گر شی) = < معنی لغت: مکار >

persuade: کد: (پرسپولیس ترغیب شد که امسال قهرمان لیگ شه!) = < معنی لغت: ترغیب شدن، متقاعد شدن >

——————————–


 • rahim moradi