دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از وب سایت همیار دانشجو
کاملترین و بروزترین سایت در این زمینه

کلمات کلیدی

دانلود نمونه سوال تاریخ یونان وروم

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۲

سوال استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی تضمینی

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۱ پیام نور

پیک چهارم دبستان 95 با جواب

سوالات آشنایی با هنر فلزکاری

نمونه سوال آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب

هنر و تمدن اسلامی ۲

دانلود رایگان نمونه سوال هنر و تمدن پیام نور

سوالات رگرسیون ۲ با پاسخ

مدیریت مالی و حسابداری پروژه با جواب

زیست شناسی جانوری ۲ و آزمایشگاه با جواب

نمونه سوال زبان تخصصی (زیست شناسی گیاهی) با پاسخنامه

نمونه سوال آمار مقدماتی پیام نور با پاسخنامه

زمین شناسی زیرسطحی با پاسخنامه

سوالات زلزله شناسی با پاسخ

دانلود سوالات محاسبات آماری با کامپیوتر با پاسخ

سوالات زمین شناسی نفت رایگان

دانلود سوال کارگاه مقاله نویسی پیام نور

دانلود نمونه سوال متون نظم غنایی

سوال متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی پیام نور

متون نظم ۳ قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق پیام نور

دانلود نمونه سوال آبهای زیرزمینی با جواب

دانلود سوالات زمین شناسی مهندسی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین ساخت با پاسخ پیام نور

دانلود سوالات ژئوفیزیک با پاسخنامه جدید

دانلود نمونه سوال زمین شناسی اقتصادی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین شناسی ایران با پاسخ

نمونه سوال فتوژئولوژی با پاسخ

نمونه سوال مدارهای الکتریکی ۲ با پاسخ

  • ۰
  • ۰

پروژه زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری + پایان نامه + تحقیق

دانلود پروژه رایانش ابری

چکیده:
امروزه محاسبات ابری شهرت زیادی پیداکرده و نمونه‌ای از محاسبات توزیع‌شده، متشکل از منابع و درخواست‌ها باهدف اشتراک‌گذاری منابع به صورت سرویس در بستر اینترنت است. این محیط تصوری از منابع بی‌نهایت را برای کاربران فراهم می‌کند؛ بنابراین کاربران می‌توانند مبنی بر تقاضا، میزان استفاده از منابعشان را افزایش یا کاهش دهند.

به عبارتی محیط ابر، پرداخت به اندازه استفاده است. در ابر، فراهم‌کنندگان می‌خواهند بیش‌ترین بازده را از منابع خود ببرند و کاربران نیز می‌خواهند هزینه‌های خود را حداقل نمایند درعین‌حال، عملکرد مورد نیازشان را نیز به دست آورند. استفاده مناسب و بهینه از منابعی همچون حافظه، پردازشگر یک چالش است از این رو، چگونگی زمانبندی وظایف مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود که تأثیر زیادی در عملکرد فراهم‌کنندگان سرویس ابر دارد. زمانبندی، انتخاب بهترین منبع مناسب باهدف انتشار بار در پردازنده‌ها و حداکثر بهره‌وری از منابع است.

درحالی‌که باید زمان پاسخ و تکمیل هر وظیفه و همچنین هزینه سرویس را حداقل نماید. در این گزارش ابتدا به بیان مسئله و مشکل زمانبندی و ادبیات تحقیق اشاره می‌شود. سپس تعاریفی مرتبط با زمانبندی وظایف را مطرح کرده و ویژگی‌های یک زمانبند خوب را بیان می‌کنیم و در آخر به بررسی برخی از الگوریتم‌های موجود در ابر پرداخته و مقایسه‌ای از آن‌ها ارائه می‌شود.
کلمات کلیدی: محاسبات ابری، زمانبندی، زمانبندی در ابر، الگوریتم‌های زمانبندی

بررسی الگوریتم های زمانبندی وظایف محاسبات ابری

فهرست مطالب:
چکیده
۱- فصل اول: کلیات تحقیق
‏۱-۱ مقدمه
‏۱-۲ بیان مسئله
‏۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
‏۱-۴ ادبیات تحقیق
‏۱-۵ ساختار گزارش
۲- فصل دوم: مقدمه‌ای بر رایانش ابری
‏۲-۱ مقدمه
‏۲-۲ تعریف رایانش ابری
‏۲-۳ سیر تکامل محاسبات
‏۲-۴ عناصر زیربنایی محاسبات ابری
۲-۴-۱ محاسبات گرید
۲-۴-۲  مجازی سازی
۲-۴-۳ وب ۲
۲-۴-۴ معماری مبتنی بر سرویس (SOA)
‏۲-۵ سرویس‌های محاسبات ابری
۲-۵-۱ نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)
۲-۵-۲ پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS)
۲-۵-۳ زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)
‏۲-۶ بررسی اجمالی از معماری ابر سطح بالا
۲-۶-۱ لایه کاربر
۲-۶-۱-۱ زیر لایه کاربردی
۲-۶-۱-۲ زیر لایه محیط برنامه‌نویسی
۲-۶-۲ لایه مدیریت سیستم ابر
۲-۶-۲-۱ ناظر SLA
۲-۶-۲-۲ تأمین منابع
۲-۶-۲-۳ ترتیب‌دهنده و زمانبند
۲-۶-۲-۴ توزیع‌کننده
۲-۶-۲-۵ حسابداری
۲-۶-۲-۶ اندازه‌گیری
۲-۶-۲-۷ متعادل‌کننده بار
۲-۶-۲-۸ مدیریت سیاست
۲-۶-۲-۹ ناظر ذخیره منابع پیشرفته
۲-۶-۲-۱۰ مدیریت امنیت و تشخیص منابع
۲-۶-۲-۱۱ مدیریت خودمختار
۲-۶-۲-۱۲ اقدامات سبز
۲-۶-۳ لایه ماشین مجازی
۲-۶-۳-۱ ماشین‌های مجازی
۲-۶-۳-۲ ناظر ماشین مجازی
۲-۶-۴ لایه مرکز داده
۲-۶-۴-۱ سخت‌افزار
‏۲-۷ مدل های پیاده سازی محاسبات ابری
۲-۷-۱ ابر خصوصی
۲-۷-۲ ابر عمومی
۲-۷-۳ ابر گروهی
۲-۷-۴ ابر آمیخته
۳- فصل سوم: تعاریف مرتبط با زمانبندی وظایف
۳-۱ زمانبندی در سیستم های توزیع‌شده
۳-۲ ویژگی‌های زمانبند وظایف
۳-۳ هدف زمانبندی وظایف
۳-۳-۱ تعادل بار
۳-۳-۲ کیفیت خدمات
۳-۳-۳ اصول اقتصادی
۳-۳-۴ بهترین زمان اجرا
۳-۳-۵ توان عملیاتی سیستم
۳-۴ ساختارهای زمانبندی
۳-۴-۱ زمانبندی متمرکز
۳-۴-۲ زمانبندی توزیع‌شده
۳-۴-۳ زمانبندی غیرمتمرکز
۳-۵ طبقه‌بندی سلسله مراتبی
۳-۵-۱ زمانبندی محلی در برابر عمومی
۳-۵-۲ زمانبندی ایستا در برابر پویا
۳-۵-۳ بهینه در برابر غیر بهینه
۳-۵-۴ توزیع‌شده در برابر غیر توزیعی
۳-۵-۵ تقریبی در برابر اکتشافی
۳-۵-۶ همکار در برابر غیر همکار
۳-۶ مقدمه‌ای بر جریان کار
۳-۶-۱ تعریف جریان کار
۳-۶-۲ زمانبندی جریان کار
۳-۶-۳ معماری سیستم مدیریت جریان کار
۴- فصل چهارم: الگوریتم‌های زمانبندی
۴-۱ مقدمه
۴-۲ مدل های اکتشافی برای زمانبندی وظایف
۴-۲-۱ استراتژیهای ایستا
۴-۲-۱-۱ الگوریتم موازنه بار فرصت‌طلبانه (OLB)
۴-۲-۱-۲ الگوریتم زمان اجرا کمینه (MET)
۴-۲-۱-۳ الگوریتم زمان اتمام کمینه (MCT)
۴-۲-۱-۴ الگوریتم Min-Min
۴-۲-۱-۵ الگوریتم Min-Max
۴-۲-۱-۶ الگوریتم GA
۴-۲-۱-۷ الگوریتم گرمایشی SA
۴-۲-۱-۸ الگوریتم Tabu
۴-۲-۱-۹ الگوریتم A*
۴-۲-۲ استراتژیهای پویا
۴-۲-۲-۱ حالت On-line
۴-۲-۲-۲ حالت Batch
۴-۲-۳ زمانبند های اکتشافی
۴-۲-۳-۱ هادوپ
۴-۲-۳-۲ درایَد
۴-۲-۴ الگوریتمهای زمانبندی جریان کار
۴-۲-۴-۱ الگوریتم مسیر بحرانی سریع (FCP)
۴-۲-۴-۲ الگوریتم زمانبند کلی تطبیقی (AGS)
۴-۲-۴-۳ مکانیزم نگاشت جریان کار(WMM)
۴-۲-۴-۴ الگوریتم انشعاب جریان کار تطبیقی  (AWS)
۴-۲-۴-۵ رویکرد سود و زیان
۴-۲-۵ الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات(PSO)
۴-۲-۶ الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان(ACO)
۴-۲-۷ مقایسه الگوریتم های اکتشافی
۴-۲-۸ نتیجه گیری
۴-۳ الگوریتمهای زمانبندی وظایف بلادرنگ
۴-۳-۱ استراتژی اولویت ایستا
۴-۳-۲ استراتژی اولویت پویا
۴-۳-۳ زمانبند های بلادرنگ
۵- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۲ کارهای آینده
منابع

پروژه زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری


  • ۹۴/۰۶/۱۷
  • rahim moradi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی